Sandvold & Velde Supply er Miljøfyrtårnsertifisert!

SVS arbeider mot en rekke bransjer i inn og utland og kontinuerlig forbedringsarbeid og tilpasningsdyktighet er helt sentrale elementer i vår forretningsmodell. Det var derfor helt naturlig for oss å starte arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering. For oss i SVS skal dette arbeidet handle om noe mer enn et sertifikat, vi skal benytte den verktøykassen som miljøfyrtårnsertifiseringen gir oss til å skape varige konkurransefortrinn og gi vårt lille bidrag til et mer bærekraftig samfunn.

Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og effektivt miljøledelsessystem for å hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastning, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blittt anerkjent av EU. (kilde miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/dette-er-miljofyrtarn)

SVS arbeider kontinuerlig med at prosesser, arbeidsmetodikk og rutiner som er omfattet av en slik sertifisering skal gjøre oss bedre rustet til å møte nye utfordringer fra våre kunder og leverandører, samt gripe om stadig nye muligheter i samfunnet rundt oss. Du kan lese vår bærekraftsrapport her.

Hva betyr det for deg som kunde, leverandør og samarbeidspartner?

Som leverandør, så vil du oppleve at vi hos SVS stiller stadig høyere krav. Det kan være krav til sertifisering, krav til dokumentasjon, og i de aller fleste sammenhenger et klart og tydelig ønske om samarbeid og dialog for å sikre forståelse for utfordringene vi står overfor og hva vi i fellesskap skal bidra med til løsningen.

Som kunde så får du en stadig mer bærekraftig samarbeidspartner i SVS. Vi skal bidra til at alle våre kunder kan redusere sin leverandørmengde og gjennom dette sette et litt mindre avtrykk i vår verdikjede. Vi skal stille krav til våre leverandører og være bevisste i alle våre valg, både på egne, men også på våre kunders vegne.

Som ansatt i SVS så merkes miljøfyrtårnarbeidet gjennom et oppdatert HMS system med tydelige mål, tiltak og ansvarsområder. Det betyr nye måter å tenke på og nye måter å gjøre ting på, og en tydelig bevissthet rundt at vi kan ikke alltid gjøre alt riktig, men vi skal alltid tenke oss om!

Om du er kunde, leverandør eller ansatt så ønsker vi hos SVS uansett din tilbakemelding på hva vi kan gjøre for å bli litt bedre i morgen enn det vi er i dag. Send gjerne dine innspill til miljoforbedring@sandvoldvelde.no

Har du andre spørsmål knyttet til miljøfyrtånsertifisering eller angående SVS sitt miljøarbeid, kan du kontakte oss direkte:

Per Sigurd Velde Håkon Sandvold
Miljøfyrtårnansvarlig Daglig leder
93035681 90778591

Arbeidet med miljøfyrtårnsertifiseringen har vært spennende, lærerikt og utfordrende. Jeg tror det som etterhvert har blitt mer og mer tydelig for oss som organisasjon er at vi kan ikke alltid velge riktig, men vi skal alltid tenke oss om!
..og det er kanskje her den største kraften finnes, i det å være bevisste i ett og alt og ikke la tilfeldighetene eller i verste fall likegyldigheten lede oss, men heller ta med oss kunnskap og bevissthet inn i de valgene vi tar på vegne av oss selv og våre kunder.
– Per Sigurd Velde, Miljøfyrtårnansvarlig SVS

FNs Bærekraftsmål

Miljøfyrtårbedrifter skal som alle andre bidra til at vi sammen kan nå FN sine Bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi hos SVS har i fellesskap valgt å sette ekstra fokus på følgende bærekraftsmål.

Kontakt oss

Dersom du skulle være ute etter noe du ikke finner på våre nettsider, ta gjerne kontakt.

Telefon
+47 52 70 20 00
E-post
post@sandvoldvelde.no
Adresse
Eivindsvegen 15, 5532 Haugesund
Ansatte i SVS